فيزيك يعني زندگي

هدف آزمايش:

تعيين ظرفيت خازن معادل درحالتهاي موازي ومتوالي

وسايل مورد نياز:

منبع تغذيه –سه خازن –سيمهاي رابط-چندگانه سنج (آوومتر)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

بهم بستن خازنها بصورت موازي

تئوري آزمايش:

اگرخازنهايc1وc2و.......را مطابق شكل زير به يكديگر وصل كنيم ،ميگوييم خازنها را به طورموازي به هم وصل كرده ايم .اگر ولتاژvرابه دوسرمجموعه  وصل كنيم ،اختلاف پتانسيل

 دوسرهرخازن برابرvميشود.بار الكتريكي هريك خازنها را از رابطه q=cvبدست مي آوريم .بعد بارالكتريكي ذخيره شده در مجموعه ي  خازنها رااز رابطه....+q=q1+q2،بدست مي آوريم

روش آزمايش:

ابتدا وسايل را آماده كرده وروي ميزكار قرار ميدهيم سپس با .........


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:22  توسط منصورحیدری  | 

عنوان آزمايش:تشخيص مقدارمقاومتها ....

هدف آزمايش:بررسي خواص مقاومتها

وسايل مورد نياز:

شش نوع مقاومت با رنگهاي متفاوت

باقیش درادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:8  توسط منصورحیدری  | 

عنوان آزمايش:تحقيق قانون اهم....

هدف آزمايش:بررسي قانون اهم

وسايل مورد نياز:

منبع تغذيه ي ولتاژمستقيم،آمپرمتر،يك مقاومت 1000اهمي وسيمهاي رابط

باقیش درادامه مطلب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:44  توسط منصورحیدری  | 

نام درس:نقدوبررسي كتب دبيرستاني

مقدمه;

 تغييرات مداوم متون درسي كه موجب سردرگمي دانش آموزان ودشواري آموزش شده است، تنها اشكال متون درسي وتنها معضل نظام آموزشي مانيست. امامي توان از اين تغييرات كه بدون پشتوانه هاي علمي و تحقيقي صورت مي گيرد به عنوان بارزترين نشانه پريشاني ساختار آموزشي كشور ياد كرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:31  توسط منصورحیدری  | 

تيتراسيون قليايي

تئوري آزمايش
تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود.

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.
روش تیتر کردن
در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته می‌شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول استاندارد و تیتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.
یک مثال
نقطه اکی‌والان در عمل تیتر کردن NaCl با نقره تیترات وقتی مشخص می‌شود که برای هر وزن فرمولی -Cl در محیط یک وزن فرمول +Ag وارد محیط عمل شده باشد و یا در تیتر کردن ، سولفوریک اسید (H2SO4 ) با سدیم هیدروکسید ( NaOH ) نقطه اکی‌والان وقتی پدید می‌آید که دو وزن فرمولی اسید و دو وزن فرمولی باز وارد محیط عمل شوند.
تشخیص نقطه اکی‌والان
نقطه اکی‌والان در عمل بوسیله تغییر فیزیکی ( مثلا تغییر رنگ ) شناخته می‌شود. نقطه ای که این تغییر رنگ در آن روی می‌دهد، نقطه پایان تیتر کردن است. در تیتراسیون اسید و باز شناساگرها برای تعیین زمان حصول نقطه اکی‌والان بکار می‌روند. تغییر رنگ معرف ، نشانگر نقطه پایانی تیتراسیون می‌باشد.

بر حسب واکنش‌هایی که بین محلول تیتر شونده و استاندارد صورت می‌گیرد، تجزیه‌های حجمی (تیتراسیون) به دو دسته تقسیم می‌شوند:

انواع تیتر کردن
ا• روش‌هایی که بر اساس ترکیب یون‌ها هستند. یعنی تغییر ظرفیت در فعل و انفعالات مربوط به آن صورت نمی‌گیرد. این روش‌ها عبارت اند از:
1. واکنش‌های خنثی شدن یا واکنش‌های اسید و باز
2. واکنش‌های رسوبی
3. واکنش‌هایی که تولید ترکیبات کمپلکس می‌کنند.
• روشهایی که بر اساس انتقال الکترون هستند؛ مانند واکنش‌های اکسایش و کاهش
تیتر کردن واکنش های اسید و باز یا خنثی شدن
تیتر کردن ، عبارت است از تعیین مقدار اسید یا باز موجود در یک محلول که با افزایش تدریجی یک باز به غلظت مشخص یا بر عکس انجام می‌گیرد. موقعی که محلول یک باز دارای یونهای -OH است به محلول اسید اضافه کنیم، واکنش خنثی شدن انجام می‌شود
OH- + H3O+ -----> 2H2O

محاسبات
معمولا حجم مشخص (V) از محلول اسید با مولاریته مجهول (M) انتخاب کرده ، به‌کمک یک بورت مدرج به‌تدریج محلو ل یک باز به مولاریته مشخص (M) به آن اضافه می‌کنند. عمل خنثی شدن وقتی کامل است که مقدار اکی‌والان گرم های باز مصرفی برابر مقدار اکی‌والان گرم های اسید موجود در محلول شود.

برای این که عمل تیتراسیون بدقت انجام شود، باید عمل افزایش محلول باز درست موقعی متوقف گردد که تساوی فوق برقرار شود. روش معمول و همگانی برای تعیین پایان تیتراسیون استفاده از شناساگرهاست. دستگاه PH متر نیز برای محاسبات دقیق در تعیین نقطه اکی والان کاربرد دارد.

واکنش خنثی شدن
دید کلی
تیتراسیونهای خنثی‌شدن بطور گسترده در تعیین غلظت آنالیتهایی کاربرد دارند که یا اسید و یا باز هستند، یا با استفاده از روشهای مناسب به چنین گونه‌هایی تبدیل می‌شوند. آب ، حلال معمول برای تیتراسیون خنثی‌شدن است، زیرا بسادگی در دسترس و ارزان و غیرسمی است. پایین بودن ضریب انبساط دمایی آن یک خاصیت اضافی دیگر است.

ولی بعضی از آنالیتها در محیط آبی قابل تیتر کردن نیستند، زیرا انحلال‌پذیری آنها بسیار پایین است، یا چون قدرتهای اسیدی یا بازی آن چندان زیاد نیست که نقاط پایان رضایت بخشی را فراهم کنند. غلظت چنین موادی را اغلب می‌توان با تیتر کردن آنها در حلال دیگر به غیر از آب تعیین کرد.

مواد مورد نیاز:
سود، اسید کلریدریک ، معرف فنول فتالین
وسایل مورد نیاز:
بورت ،ارلن،بشر، پیپت،گیره و پایه ، قیف ، بالن حجم سنجی ml100 دو عدد،
شیشه ساعت ،میله همزن

محلول سازی( دستور کار) :
نکته: قبل از انجام آزمایش باید ظروف یکبار با آب و یک بار با آب مقطر شسته شوند سپس آنها را باید خشک کرد .
دستور کار:
مرحله 1 : ابتدا شیشه ساعت را روی ترازو گذاشته وزن شیشه ساعت را از وزن کل کم می کنیم سپس با قاشقک 4/0 گرم سود برداشته و داخل شیشه ساعت می ریزیم. سود درون شیشه ساعت را درون بشر ریخته سپس با پی ست، آب مقطر به آن اضافه می کنیم با میله همزن آن را به هم می زنیم تا سود، درون آب مقطر حل شود ، آن را درون بالن حجم سنجی ml100 ریخته و با اضافه کردن آب مقطر محلول قلیایی را به حجم می رسانیم.
مرحله 2 : مقداری آب مقطر در بالن حجم سنجی ml100 دیگری ریخته و با پیپت مدرج83/0 مول اسید کلریدریک به آن اضافه می کنیم، خوب به هم می زنیم سپس با ریختن آب مقطر محلول اسیدی را به حجم می رسانیم .
مرحله 3 :مقداری از محلول اسیدی را درون بورت ریخته ، کُرمی دهیم سپس ml10 از محلول اسیدی را درون بورت ریخته و هوا گیری می کنیم و با گیره و پایه ثابت نگه می داریم .
مرحله 4 : با پیپت مدرج ml10 محلول سود بدست آمده را درون بشر ریخته سپس دو قطره معرف فنول فتالین به آن اضافه می کنیم محلول درون بشر به رنگ بنفش در می آیدبشر را زیر بورت اسیدی گذاشته و شیر بورت را باز می کنیم و محلول درون بشر را مداوم به هم می زنیم هر وقت محلول درون بشر بی رنگ شد سریعاً شیر بورت را می بندیم . در این هنگام تیتراسیون انجام گرفته است.برای اطمینان از اعداد بدست آمده، این آزمایش را دو بار انجام می دهیم .

محاسبات :
Cc100محلول 1/0 مولار از HCl موجود در آزمایشگاه بسازید.

Cc100 محلول سود 1/0 بسازید .

نتایج آزمایش
با استفاده از رابطه فوق با داشتن حجم اسید ، حجم ومولاریته باز می‌توان مولاریته اسید را بدست آورد.
با معلوم بودن حجم باز ومولاریته و حجم اسید به‌راحتی می‌توان مولاریته باز را محاسبه کرد.
برای حجم از هر واحدی می‌توان استفاده کرد، مشروط بر اینکه هر دو حجم ( یعنی اسید V و باز V) دارای یک واحد باشند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:16  توسط منصورحیدری  | 

موضوع آزمايش:

تحقيق قانون هوك   

هدف:

تعيين ثابت فنر

مقدمه:

اگر فنري بانيروي مانندfكشيده شده و تغيير طولي برابر xدر آن ايجاد شود فنر نيز متقابلا به عامل تغيير طولش نيروي عكس وارد ميكند كه با فرمول زير بدست ميايدf=kx

كه بهkثابت فنر ميگويند و فرمول بالا به قانون هوك مشهور است در اين آزمايش وزنه اي به جرم معين را به انتهاي فنر آميزان ميكنيم.آنگاه باتوجه به فرمول وزن f=mgوmg=kxپس از اندازه گيري تغير طول فنر xو داشتن مقدار نيرو برحسب تغيير طول فنر ميتوان قانون هوك را تحقيق كرد.

نحوه آزمايش:

ابتدا دستگاه را اماده ميكنيم سپس يكي از فنر هارا به دستگاه اويزان ميكنيم وبعد ارتفاع اوليه را ثبت ميكنيم بعد از ان كفه معين را به فنر آويزان ميكنيم  آنگاه وزنه 100گرمي را ورداشته و روي كفه ميزاريم دراين هنگام ارتفاع ثانويه را ثبت ميكنيم در جدول بعد ارتفاع ثانويه را منهاي ارتفاع اوليه ميكنيم  تا طول بدست آيد درجدول مخصوص مينويسيم  بعد با فرمول

Mg=k∆xثابت فنر را بدست آورده ودر جدول قرار ميدهيم در مرحله دوم وزنه 200گرمي را در داخل كفه گذاشته و ارتفاع ثانويه را بدست مياوريم  و∆xرا حساب ميكنيم وبا فرمول گفته شده ثابت فنر را بدست مياوريم ودر جدول مينويسيم در مرحله سوم وچهارم وزنه هاي 300گرمي و400گرمي رادر كفه  قرار ميدهيم  وارتفاع ثانويه را ثبت ميكنيم و∆xراحساب كرده وبا فرمول Mg=k∆xثابت  فنر را در دو مرحله باقي

 ماده را حساب كرده ودر جدول قرار ميدهيم  بعد از انجام داد چهار مرحله با وزنه هاي 100و200و300و400گرمي ميانگين ثابت kهاي بدست آمده را بدست مياوريم و مينويسيم

 

   رديف

 

xاوليه

 

Xثانويه

 

∆x

 

mg

k

1

 

5/24

 

55

 

5/30

 

100

33/3

2

 

5/24

 

62

 

5/37

 

200

4/5

3

 

5/24

 

70

 

5/45

 

300

66/6

4

 

5/24

 

77

 

5/52

 

400

69/7

4k=3/33+5/4+6/66+7/69  →k=5/77           

فنر دوم:

در آزمايش دوم فنر دومي  را به دستگاه آويزان ميكنيم سپس كفه را به فنر وصل ميكنيم بعد ارتفاع اوليه را بدست مياوريم ومينويسيم در اين هنگام وزنه 200گرمي را به روي كفه ميزاريم  و ارتفاع ثانويه را ثبت ميكنيم ∆xرا حساب كرده ونوشته بعد با فرمول mg=k∆xثابت را بدست مياوريم ومينويسيم

200×10=(64-24/5)kk=5/12                                               

بهم بستن به صورت متوالي :

در ازمايش بعدي كه  به هم بستن فنرها بصورت متوالي  است فنر اول را به دستگاه وصل ميكنيم سپس فنر دوم را به سر فنر اولي وصل ميكنيم بعد كفه را به فنر آؤيزان ميكنيم  بعد ارتفاع اوليه را ثبت ميكنيم سپس وزنه 200گرمي را داخل كفه قرار ميديم  تا ارتفاع ثانويه را بدست آوريم  ∆xرا حساب كرده ودر فرمول قرار داده و ثابت فنر را بدست مياوريم.                  

33/3=200×10=(108-48)kk

دربهم بستن فنر ها به صورت متوالي ثابت كل فنرها شد 69/2

بهم بستن به صورت موازي:

حال آزمايش بهم بستن فنرها بصورت  موازي را انجام ميدهيم كه فنر اول را به دستگاه وصل كرده سپس فنر دومي را نيز به دستگاه وصل ميكنيم انتهاي هردو فنر را به واسطه

  يك چيز معين به هم وصل وبعد كفه را به آن چيز معين آويزان ميكنيم  و ارتفاع اوليه را ثبت كرده وزنه 200گرمي را به داخل كفه ميزاريم  تا رتفاع ثانويه را بدست آوريم ∆xرا حساب كرده  ودر فرمول قرار داده تا ثابت فنر بدست آيد

200×10=(60-24)kk=5/55

در بهم بستن فنر ها بصورت موازي ثابت كل شد 82/10

تعيين زمان تناوب فنرها :

ابتدا فنر را به دستگاه وصل كرده سپس كفه را به انتهاي ان آويزان ميكنيم دراين هنگام يك كرونومتر يا زمانسنج  ديجيتالي آماده ميكنيم  كه هم زمان با رهاكردن كف كفه  دكمه شروع كرونومتر را فشار ميدهيم و تعداد دفعات رفت وبرگشت كفه را ميشماريم تا حدود عدد 10 كه وقتي به 10 رسيد دكمه ايست كرونومتر را فشار ميدهيم تا زمان بايستد.زمان و تعداد رفت وبرگشت را مينويسيم  سپس با اسفاده از فرمول دوره تناوب را بدست مياوريم.

در فنر اول ميشود:T=8.4/10=./84

در فنر  دوم ميشود:T=7.64/10=./76

در حالت متوالي يك فنر ديگر را به انتهاي فنر اول وصل ميكنيم وبعد كفه را به آن وصل ميكنيم همزمان با رها كردن كفه دكمه شروع كرونومتر رافشار ميدهيم تعداد دفعات رفت و برگشت را مشماريم هنگامي كه به 10 رسيد دكمه ايست كرونومتر را ميزنيم تا زمان را بنويسيم وبا فرمول دوراين راهم بدست مياوريم :T=1/18

در حالت موازي دو فنررا به دستگاه وصل مكنيم و انتهاي اين دو فنررا به هم با وسيله معين وصل ميكنيم  وكفه را به وسيله معين آويزان ميكنيم همزمان با

رهاكردن كفه دكمه شروع كرونومتر را ميزنيم وتعداد دفعات رفت وبرگشت كفه را ميشموريم ودر10 دكمه ايست كرونومتر را فشار ميدهيم واز فرمول دوره اين هم بدست مياوريم :T=./59

كه درآخر دوره تناوب كل سري  متوالي  ميشود T=1/6

و دوره تناوب كل سري موازي ميشودT=./39

وسايل مورد نياز:

دستگاه مخصوص .دو فنر متفاوت. كفه.وزنه هاي متفاوت . كرونومتر .

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:12  توسط منصورحیدری  | 

**** به نام زيباترين زيباي عالم*****

 

موضوع ازمايش:

مطالعه اصطكاك روي سطوح افقي و شيب دار

 هدف :

تعيين  ضريب اصطكاك ايستائي و جنبشي ودر سطوح شيبدار

مقدمه:

براي حركت اجسام روي سطوح معمولي به نيرويي نياز است ودر صورتي كه اين نيرو كافي نباشد جسم حركت نميكند.در اين حالت نيروي كه از طرف سطح به جسم وارد ميشود (نه نيروي قائم بر سطح كه با Nنمايش ميدهند )نيروي است كه در مقابل حركت جسم مقاومت ميكند اين نيروي مقاوم را نيروي اصطكاك  ميگويند.

نحوه ازمايش:

ضريب اصطكاك ايستائي:

در ابتدا وسايل آزمايش رابطور كامل آماده ميكنيم وروي ميز آزمايش ميچينيم بعد دستگاه آزمايش را تنظيم ميكنيم .در مرحله بعد كفه را به سر تنابي كه به قلاب مكعبي كه روي شيشه دستگاه قرار گرفته ميبنديم  قلاب مكعبي را روي شيشه تنظيم ميكنيم طوري كه به ديواره شيشه بچسبد بعد وزنه هاي قلاب را مياوريم ودر داخل كفه قرار ميدهيم بعد ترازو را مياوريم و وزنه ها را اندازه ميكيريم كه ميشود 93پس از ان ابتدا وزنه 10گرمي را قرار ميدهيم اگر جعبه مكعبي شروع به حركت كرد نيروي Nميشود 10ولي اگر جسم حركت نكرد دوباره وزنه هاي ديگري را امتحان ميكنيم كه اگر با يكي از وزنه هاي آزمايش جعبه مكعبي شروع به حركت كردبطوري كه كمي اصطكاك داشته باشد يعني كمي حركت كند نه بيشتر از 5سانتي متردر اين هنگام  نيروي Nرا ثبت ميكنيم بعد با فرمول ضريب اصطكاك ايستائي را بدست مياوريم

  f=µN←20=93µ← 215/.= µ

 

ضريب اصطكاك جنبشي:

خوب در اين آزمايش دستگاه را آماده كرده وكفه ره به تناب ابريشمي كه به جعبه مكعبي متصل است متصل ميكنيم سپس دستگاه وارد كننده مخصوص ازمايش را به دستگاه شيشه اي متصل ميكنيم بعد وزنه 15گرمي را برداشته و داخل كفه قرار ميدهيم بطوري كه در هنگام گذاشتن وزنه داخل كفه دكمه ايجاد كننده ويبره را  فشار ميدهيم اگر جعبه مكعبي شروع به حركت كرد وهمچنان به حركت خود ادامه داد ميايم با وزنه كم تري انجام مييم اگر با اين هم حركت كرد اين وزن مورد نظر ماست  و اگر حركت نكرد وزنه بيشتري قرار ميدهيم در كفه تا جعبه مكعبي بعد ازوارد كردن ويبره به حركت خود ادامه دهد تاجائي كه بيفتد زمين  بعد با وزن بد ست آمده و نيرو ضريب اصطكاك جنبشي را بدست مياوريم ./236=µ

  مشاهده ميشود كه ضريب اصطكاك جنبشي از ايستائي بيشتر است

 

ضريب اصطكاك روي سطح شيب دار :

اصطكاك ايستائي :

بعداز اماده كردن وسايل.آمايش ابتدا كفه را به انتهاي نخ ابريشمي ميبنديم بعد جبعه مكعبي را تنظيم ميكنيم و سطح شيشه اي را آرام آرام بالا ميبريم  تا زماني كه جعبه مكعبي كمي شروع به حركت كرد بالابردن را متوقف ميكنيم در انتهاي سطح شيشه اي نگاه ميكنيم ببينيم چند درجه است و ثبت ميكنيم

 tan27=./5=µ

اصطكاك جنبشي :

دستگاه را آماده كرده سپس با بالابردن دستگاه همزمان ويبره ميزنيم تا شروع به حركت كند تا ديواره سطح شيشه اي  سپس بع از تمام شدن حركت ورسيدن با انتها درجه را ثبت ميكنيم كه ميشود

µ=tan24/5=./45

وسايل مورد نياز :

دستگاهي با سطح شيشه اي –نخ-كفه-جعبه مكعبي –ايجاد كننده ويبره –وزنه هاي متفاوت –نقاله درجه سنج-ترازو -

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:10  توسط منصورحیدری  | 

                                 * * به نام تك نوازنده گيتارعشق**

*موضوع ازمايش*

* بررسي قانون دوم نيوتون*

هدف:

* بررسي حركت با شتاب ثابت *

مقدمه:                                             

اگر برآيند نيروهاي وارده بر يك دستگاه صفر نباشد يعني نيروي خالصي بر دستگاه وارد شود.دستگاه حركتي شتابدار خواهد داشت.در اين حالت نيروي وارد بر دستگاه با شتاب حركت متناسب است وضريب تناسب برابر جرم دستگاه خواهد بود واگر شتاب دستگاه

 نيز ثابت باشد ميتوان از فرمول زير شتاب را حساب كردx=1/2att

با اندازه گيري زمان و مكان ميتوان مقادير شتاب وسرعت اوليه را به دست آورد .

شرح آزمايش:

ابتدا دستگاه را آماده ميكنيم سپس حسگري كه به ضربه حساس است را به دستگاه متصل ميكنيم پس از آن دستگاه زمانسنج را روشن وروي اماده به كار قرارميدهيم وفيش مخصوص از دستگاه زمانسنج به حسگر وصل ميكنيم و ارتفاع را در ابتدا روي 70سانتي متر تنظيم ميكنيم بعد ان را در جدول مينويسيم سپس دكمه شروع حركت را فشار ميدهيم در اين هنگام زمانسنج شروع به شمارش ميكند كه در انتهاي حركت با تمام شدن حركت زمانسنج متوقف ميشودما زمان رااز روي زمانسنج در داخل جدول نوشته وبعد با فرمول 2x=attشتاب را در مرحله اول بدست مياوريم ودرجدول مينويسيم اين اعمال را تا 4مرحله ديگر با شرط كم كردن ارتفاع در هر مرحله از آزمايش انجام ميديم وبا بدست اوردن زمان در هر مرحله از آزمايش شتاب را در هر مرحله با فرمول بيان شده بدست آورده ودر جدول قرار ميدهيم  ودر نتهاي ازمايش با فرمول m.g=a(2M+m)شتاب را بدست ميا وريم

 جرم سره=20وجرم فلز=75

a(2×75+20)=20×10a=1/17

رديف

X(cm)

t(s)

 

tt(s)

 

a(m/s)

 

1

70

11/1

 

232/1

 

31/1

 

2

60

03/1

 

060/1

 

13/1

 

3

50

94/0

 

883/0

 

13/1

 

4

40

84/0

 

705/0

 

13/1

 

5

30

72/0

 

518/0

 

15/1

 

 

وسايل مورد نياز:دستگاه آتود.زمانسنج ديجيتالي .خطكش.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:8  توسط منصورحیدری  |